Sivun ylälaita

Käyttöehdot


Noudatamme Teknologiateollisuuden yleisiä sopimusehtoja NL (viimeisin versio), ellei toisin ole sovittu. Mikäli verkkokaupan käyttöehtojen, asiakassopimuksen ja yleisten ehtojen NL (viimeisin versio) välillä on epäjohdonmukaisuutta tai ristiriitaa, ovat asiakassopimuksen ehdot ensisijaisia. Yleisten sopimusehtojen NL (uusin versio) ehdot ovat ensisijaisia verkkokaupan ehtoihin nähden.PMC Hydraulics verkkokauppa on PMC Hydraulics Oy:n (0108305-5) ylläpitämä, yrityksille tarkoitettu verkkokauppa. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää PMC Hydraulics verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan PMC Hydraulics verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan PMC Hydraulics Oy:n ja sen asiakkaiden välillä. Kehotamme perehtymään näihin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä verkkokaupasta.

VERKKOKAUPASSA ASIOINTI JA ASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN
Tehdäkseen tilauksen PMC Hydraulics verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla PMC Hydraulics Oy asiakas. Asiakkaaksi rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä toimitusosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta PMC Hydraulics Oy:lle.
Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista PMC Hydraulicsin verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi PMC Hydraulics Oy:lle. PMC Hydraulics Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos epäilee niitä käytettävän väärin.
Rekisteröityminen on maksutonta. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://www.pmchydraulics.com/en-us/contact-us. Rekisteröitymisen jälkeen asiakkaalle toimitetaan tunnukset verkkokauppaan. Rekisteröitynyt asiakas voi tarkastella aikaisempia tilauksiaan omilta sivuilta ja seurata myös uusimman tilauksen toimituksen etenemistä.

 

ASIAKASTIEDOT JA TIETOSUOJA
PMC Hydraulics Oy käsittelee verkkokaupan välityksellä saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan PMC Hydraulics Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaseloste, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin, on nähtävissä osoitteessa https://www.pmchydraulics.com/en-us/privacy-policy.

 

TILAAMINEN
Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ne asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.
PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. PMC Hydraulics Oy pyrkii kuitenkin siihen, että verkkokaupassa näkyy aina ajantasainen tieto tuotteista ja niiden saatavuudesta. PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tuotteita tai palveluita tai lopettaa niiden valmistamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.
Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. PMC Hydraulics Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta. Asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.
PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos PMC Hydraulics Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos PMC Hydraulics Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, PMC Hydraulics Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä. PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

 

TUOTTEIDEN HINNAT
PMC Hydraulics -verkkokaupan hinnat ovat euroissa (eur). Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Tilausvaiheessa hintoihin lisätään arvonlisäveron (24%) lisäksi toimitusmaksu siten, että tilauksen lopullinen hinta on asiakkaan nähtävissä, kun asiakas vahvistaa tilauksen verkkokaupassa. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.
Tuotteen hinta on PMC Hydraulics -verkkokaupan sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Verkkokaupan tuotteiden ja toimitusten hintoja päivitetään säännöllisin väliajoin. PMC Hydraulics Oy varaa oikeuden inhimillisistä tai teknisistä virheistä aiheutuviin hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin. Mikäli verkkokaupassa on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on sillä tavoin selvä, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), PMC Hydraulics Oy ei ole velvoitettu myymään tuotetta virheellisellä hinnalla.
TOIMITUS
PMC Hydraulics Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Tilausten toimitus Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.
PMC Hydraulics Oy:n sopimustoimittajat toimittavat tilaukset asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakkaan toimipisteeseen tilaukset toimitetaan arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten. Jos asiakkaalla on viikkotoimitus sovittuna, pyrimme toimittamaan tuotteet seuraavassa mahdollisessa viikkotoimituksessa.
Tuotteille ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy ilmoitetusta, PMC Hydraulics Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle uuden arvion toimitusajankohdasta. Mikäli PMC Hydraulics Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei PMC Hydraulics Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.
Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, PMC Hydraulics Oy veloittaa toimituskulut ainoastaan yhden toimituserän osalta. PMC Hydraulics Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja PMC Hydraulics Oy palauttaa asiakkaalle vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa PMC Hydraulics Oy yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.
PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen. Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai toimitus muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä epäonnistuu, toimitus palautetaan PMC Hydraulics Oy:lle. Tällöin PMC Hydraulics Oy säilyttää tuotteita asiakkaan lukuun 30 päivän ajan, jonka aikana asiakas voi itse noutaa tuotteet PMC Hydraulics Oy:ltä maksamalla kaikki PMC Hydraulics Oy:lle aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

 

TUOTTEIDEN TARKASTAMINEN JA REKLAMAATIOT
Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä PMC Hydraulics -verkkokaupan asiakaspalveluun, orders.fi@pmchydraulics.com. Asiakkaan reklamointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotteessa katsottaisiin olevan virhe, vaan virhe ja virheen seuraamukset määräytyvät Suomen kauppalain (355/1987) nojalla.

 

MAKSUTAVAT
PMC Hydraulics verkkokaupassa tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan laskulla asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

 

OMISTUSOIKEUS
PMC Hydraulics Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Lisäksi PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden soveltuvan lainsäädännön mukaisesti keskeyttää tai lopettaa tuotteiden käyttö, estää tuotteiden toimittaminen sekä ottaa tuotteet uudelleen haltuunsa (tai ohjeistaa kolmannen osapuolen ottamaan tuotteet haltuun), mikäli asiakas ei ole suorittanut maksuja.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS
PMC Hydraulics -verkkokaupasta tilatuilla tuotteilla ei ole yleistä vaihto- tai palautusoikeutta. PMC Hydraulics Oy kuitenkin voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, yksittäistapauksessa hyväksyä tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen. Ongelmatilanteessa asiakkaan on otettava yhteys PMC Hydraulics verkkokaupan asiakaspalveluun.
Mikäli PMC Hydraulics Oy on hyväksynyt tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen, asiakkaan on toimitettava, vaihdettava tai palautettava tuote käyttämättömänä, alkuperäisessä kunnossa PMC Hydraulics Oy:n ilmoittamaan osoitteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua erillisestä sopimisesta.

 

VAHINGONKORVAUS
PMC Hydraulics Oy ei vastaa PMC Hydraulics Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen tai näiden ehtojen perusteella asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välittömien vahinkojen osalta PMC Hydraulics Oy:n vahingonkorvausvastuu on rajoitettu viallisen tuotteen arvoon.

 

YLIVOIMAINEN ESTE
PMC Hydraulics Oy noudattaa ehtojen mukaisia velvollisuuksia siinä määrin kuin sitä kohtuudella voidaan vaatia. PMC Hydraulics Oy ei kuitenkaan vastaa sellaisista mahdollisista tuotteiden virheellisyyksistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat PMC Hydraulics Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (ylivoimainen este). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä mahdolliset häiriöt kuljetuksissa. Viivästymistilanteessa PMC Hydraulics Oy pyrkii kuitenkin palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se tilanteen mukaan on mahdollista.

 

MUUTOKSET EHTOIHIN
PMC Hydraulics Oy:llä on oikeus, milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutetut ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun PMC Hydraulics Oy on ilmoittanut muuttuneista ehdoista ja asiakas on tämän jälkeen ensimmäisen kerran käyttänyt PMC Hydraulics verkkokauppaa.

 

EHTOJEN VOIMAANTULO
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin.

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU
PMC Hydraulics -verkkokauppaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin ehtoihin sovelletaan kauppalakia (355/1987) siltä osin, kun näissä ehdoissa ei ole sovittu muunlaisia ehtoja. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Jos näiden ehtojen eri kielikäännöksissä havaitaan eroja, ratkaisee suomenkielinen versio.

 

ASIAKASPALVELU
Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme joko puhelimitse +358 20 690 776 tai sähköpostitse orders.fi@pmchydraulics.com. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo. 8.00–16.00.


Käyttöehdot


Noudatamme Teknologiateollisuuden yleisiä sopimusehtoja NL (viimeisin versio), ellei toisin ole sovittu. Mikäli verkkokaupan käyttöehtojen, asiakassopimuksen ja yleisten ehtojen NL (viimeisin versio) välillä on epäjohdonmukaisuutta tai ristiriitaa, ovat asiakassopimuksen ehdot ensisijaisia. Yleisten sopimusehtojen NL (uusin versio) ehdot ovat ensisijaisia verkkokaupan ehtoihin nähden.PMC Hydraulics verkkokauppa on PMC Hydraulics Oy:n (0108305-5) ylläpitämä, yrityksille tarkoitettu verkkokauppa. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää PMC Hydraulics verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan PMC Hydraulics verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan PMC Hydraulics Oy:n ja sen asiakkaiden välillä. Kehotamme perehtymään näihin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä verkkokaupasta.

VERKKOKAUPASSA ASIOINTI JA ASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN
Tehdäkseen tilauksen PMC Hydraulics verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla PMC Hydraulics Oy asiakas. Asiakkaaksi rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä toimitusosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta PMC Hydraulics Oy:lle.
Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista PMC Hydraulicsin verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi PMC Hydraulics Oy:lle. PMC Hydraulics Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos epäilee niitä käytettävän väärin.
Rekisteröityminen on maksutonta. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://www.pmchydraulics.com/en-us/contact-us. Rekisteröitymisen jälkeen asiakkaalle toimitetaan tunnukset verkkokauppaan. Rekisteröitynyt asiakas voi tarkastella aikaisempia tilauksiaan omilta sivuilta ja seurata myös uusimman tilauksen toimituksen etenemistä.

 

ASIAKASTIEDOT JA TIETOSUOJA
PMC Hydraulics Oy käsittelee verkkokaupan välityksellä saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan PMC Hydraulics Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaseloste, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin, on nähtävissä osoitteessa https://www.pmchydraulics.com/en-us/privacy-policy.

 

TILAAMINEN
Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ne asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.
PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. PMC Hydraulics Oy pyrkii kuitenkin siihen, että verkkokaupassa näkyy aina ajantasainen tieto tuotteista ja niiden saatavuudesta. PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tuotteita tai palveluita tai lopettaa niiden valmistamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.
Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. PMC Hydraulics Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta. Asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.
PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos PMC Hydraulics Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos PMC Hydraulics Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, PMC Hydraulics Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä. PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

 

TUOTTEIDEN HINNAT
PMC Hydraulics -verkkokaupan hinnat ovat euroissa (eur). Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Tilausvaiheessa hintoihin lisätään arvonlisäveron (24%) lisäksi toimitusmaksu siten, että tilauksen lopullinen hinta on asiakkaan nähtävissä, kun asiakas vahvistaa tilauksen verkkokaupassa. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.
Tuotteen hinta on PMC Hydraulics -verkkokaupan sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Verkkokaupan tuotteiden ja toimitusten hintoja päivitetään säännöllisin väliajoin. PMC Hydraulics Oy varaa oikeuden inhimillisistä tai teknisistä virheistä aiheutuviin hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin. Mikäli verkkokaupassa on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on sillä tavoin selvä, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), PMC Hydraulics Oy ei ole velvoitettu myymään tuotetta virheellisellä hinnalla.
TOIMITUS
PMC Hydraulics Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Tilausten toimitus Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.
PMC Hydraulics Oy:n sopimustoimittajat toimittavat tilaukset asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakkaan toimipisteeseen tilaukset toimitetaan arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten. Jos asiakkaalla on viikkotoimitus sovittuna, pyrimme toimittamaan tuotteet seuraavassa mahdollisessa viikkotoimituksessa.
Tuotteille ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy ilmoitetusta, PMC Hydraulics Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle uuden arvion toimitusajankohdasta. Mikäli PMC Hydraulics Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei PMC Hydraulics Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.
Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, PMC Hydraulics Oy veloittaa toimituskulut ainoastaan yhden toimituserän osalta. PMC Hydraulics Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja PMC Hydraulics Oy palauttaa asiakkaalle vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa PMC Hydraulics Oy yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.
PMC Hydraulics Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen. Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai toimitus muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä epäonnistuu, toimitus palautetaan PMC Hydraulics Oy:lle. Tällöin PMC Hydraulics Oy säilyttää tuotteita asiakkaan lukuun 30 päivän ajan, jonka aikana asiakas voi itse noutaa tuotteet PMC Hydraulics Oy:ltä maksamalla kaikki PMC Hydraulics Oy:lle aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

 

TUOTTEIDEN TARKASTAMINEN JA REKLAMAATIOT
Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä PMC Hydraulics -verkkokaupan asiakaspalveluun, orders.fi@pmchydraulics.com. Asiakkaan reklamointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotteessa katsottaisiin olevan virhe, vaan virhe ja virheen seuraamukset määräytyvät Suomen kauppalain (355/1987) nojalla.

 

MAKSUTAVAT
PMC Hydraulics verkkokaupassa tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan laskulla asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

 

OMISTUSOIKEUS
PMC Hydraulics Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Lisäksi PMC Hydraulics Oy pidättää oikeuden soveltuvan lainsäädännön mukaisesti keskeyttää tai lopettaa tuotteiden käyttö, estää tuotteiden toimittaminen sekä ottaa tuotteet uudelleen haltuunsa (tai ohjeistaa kolmannen osapuolen ottamaan tuotteet haltuun), mikäli asiakas ei ole suorittanut maksuja.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS
PMC Hydraulics -verkkokaupasta tilatuilla tuotteilla ei ole yleistä vaihto- tai palautusoikeutta. PMC Hydraulics Oy kuitenkin voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, yksittäistapauksessa hyväksyä tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen. Ongelmatilanteessa asiakkaan on otettava yhteys PMC Hydraulics verkkokaupan asiakaspalveluun.
Mikäli PMC Hydraulics Oy on hyväksynyt tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen, asiakkaan on toimitettava, vaihdettava tai palautettava tuote käyttämättömänä, alkuperäisessä kunnossa PMC Hydraulics Oy:n ilmoittamaan osoitteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua erillisestä sopimisesta.

 

VAHINGONKORVAUS
PMC Hydraulics Oy ei vastaa PMC Hydraulics Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen tai näiden ehtojen perusteella asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välittömien vahinkojen osalta PMC Hydraulics Oy:n vahingonkorvausvastuu on rajoitettu viallisen tuotteen arvoon.

 

YLIVOIMAINEN ESTE
PMC Hydraulics Oy noudattaa ehtojen mukaisia velvollisuuksia siinä määrin kuin sitä kohtuudella voidaan vaatia. PMC Hydraulics Oy ei kuitenkaan vastaa sellaisista mahdollisista tuotteiden virheellisyyksistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat PMC Hydraulics Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (ylivoimainen este). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä mahdolliset häiriöt kuljetuksissa. Viivästymistilanteessa PMC Hydraulics Oy pyrkii kuitenkin palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se tilanteen mukaan on mahdollista.

 

MUUTOKSET EHTOIHIN
PMC Hydraulics Oy:llä on oikeus, milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutetut ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun PMC Hydraulics Oy on ilmoittanut muuttuneista ehdoista ja asiakas on tämän jälkeen ensimmäisen kerran käyttänyt PMC Hydraulics verkkokauppaa.

 

EHTOJEN VOIMAANTULO
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin.

 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU
PMC Hydraulics -verkkokauppaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin ehtoihin sovelletaan kauppalakia (355/1987) siltä osin, kun näissä ehdoissa ei ole sovittu muunlaisia ehtoja. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Jos näiden ehtojen eri kielikäännöksissä havaitaan eroja, ratkaisee suomenkielinen versio.

 

ASIAKASPALVELU
Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme joko puhelimitse +358 20 690 776 tai sähköpostitse orders.fi@pmchydraulics.com. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo. 8.00–16.00.